17 juni 2010

Mer video footage från Andra Långdagen...

Jens Dohnut Dohnberg filmar gott snack i Göteborg hela tiden. Denna gången från Andra Långdagen, Shelta och vår efterfest på Kommersen...

Andra Långdagen from @JeezyJens on Vimeo.

Inga kommentarer: